Välkommen som annonsör i Hjärnkraft!

Hjärnkraft är Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts medlemstidning. Den utkommer i cirka 4 500 ex fyra gånger per år. Tidningen riktar sig främst till medlemmar och deras närstående. Andra målgrupper är stödjande medlemmar, vårdpersonal, politiker, tjänstemän och andra som arbetar med frågor som berör våra intresseområden.

Hjärnkraft ger information om hjärnskador i vid mening och om livsvillkoren för människor med hjärnskador och deras närstående - socialt, medicinskt och ekonomiskt.

Inskränkningar i rätten att annonsera
Hjärnkraft tillämpar sedvanlig pressetisk bedömning vad gäller införande av annonser. Det vill säga att annonser inte får innehålla sexistiskt eller rasistiskt material som är etniskt stötande eller som kränker personer med funktionshinder eller med avvikande sexuell läggning.

Annonsprislista 2019


 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se