Hjärnskadefonden

Plusgiro 90 05 07-5

I stället för blommor kan du skänka en gåva till Hjärnskadefonden inom Hjärnkraft till exempel för att hedra minnet av en avliden eller för att fira en födelsedag. Eller så behöver det inte vara någon särskild anledning alls.

Om det är någon som avlidit skickar vi minnesbrev till dödsboet samt ett tackbrev till avsändaren. Motsvarande brev för gåva av annan anledning skickas också ut.

Pengarna som samlas in på 90-kontot används till

  • Att stödja forskning och utveckling av hjärnskaderehabilitering
  • Att sprida kunskap om förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser
Ett vetenskapligt råd granskar alla ansökningar och rekommenderar vilka som ska beviljas anslag. Det är Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts styrelse som fattar det slutliga beslutet.

Vägledande för anslagen är:

-Att fonden i första hand ska stödja klinisk,
patientnära forskning inom hjärnskaderehabilitering

-Att anslaget ska ha en avgörande betydelse
för forskningsprojektet och inte utgöra en
begränsad del i ett stort projekt

-Att fonden delar ut ett fåtal stipendier med en rimlig summa

-Att utdelningen i första hand ska ske till projekt
som studerar skador efter traumatisk hjärnskada hos vuxna eller barn.


     

 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se