Arkiv

Aktiviteter, nyheter och information som tidigare varit publicerat på startsidan återfinns här.

Välkommen till Hjärnkraft, Cecilia Boestad

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har anställt Cecilia Boestad som ny förbundssekreterare och kanslichef. Cecilia Boestad är leg fysioterapeut och har bred erfarenhet av hjärnskaderehabilitering. Hon tillträder den 8 januari 2018.


Hjärnskadekortet i TV

I första avsnittet av programmet Trafikpoliserna visas Hjärnkrafts Hjärnskadekort upp i rutan. Kortet används för att beskriva vilka konsekvenser hjärnskadan har för personen och kan underlätta i många vardagliga situationer. Hjärnskadekortet är en medlemsförmån för medlemmar i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Beställ ett Hjärnskadekort
Uppmärksamma hjärnskador idag

Idag på Hjärnskadedagen lyfter Hjärnskadeförbundet sitt förebyggande arbete mot TBE. Förbundet arbetar för att vaccination inte ska vara en plånboksfråga för barnfamiljer och vill att vaccinering ska subventioneras för barn och erbjudas utan kostnad för barn som vistas på riskområden i Sverige. Hjärnskadedagen är den 26 oktober i Europa. Läs mer på våra sidor om TBE och i vår informationsbroschyr. Broschyren finns under gratis informationsmaterial.

Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige

Det nya namnet kommer att stärka kopplingen till mänskliga rättigheter. Funktionsrätten handlar om rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor. Hjärnkraft ordförande Maria Lundqvist-Brömster har blivit intervjuad inför namnbytet.

Lyssna på intervjun

Statsbidraget till funktionsrättsrörelsen måste säkras

Handikappförbunden kräver att regeringen tänker om när det gäller den pågående översynen av statsbidraget.

Läs mer här.

Lyckad dag med Hjärnskadeforum 2016

Den 15 januari arrangerades Hjärnskadeforum 2016 - Samordnad hjärnskaderehabilitering, verktyg på vägen i Stockholm för 180 deltagare. 

Läs mer på projektets hemsida.Anhörigträffar arrangeras runt om i landet

Hjärnkraft har under 2015 satsat på att få igång aktiviteter för att på olika sätt stötta anhöriga runt om i landet. Träffarna har haft olika inriktning, ibland med inbjudna föreläsare eller fokus på föräldrar som har barn med förvärvad hjärnskada. Gemensamt är dock att anhöriga fått en möjlighet att träffa och prata med andra som befinner sig i en liknande situation. 

Läs mer. 


Kunskapsnätet söker deltagare till workshop

Kunskapsnätet är ett projekt som ska skapa ett digitalt forum där personer kan dela, skapa och utveckla kunskap och erfarenheter i frågor som rör människor med funktionsvariationer. Kunskapsnätet finansieras av Arvsfonden och ska nu bygga upp en struktur. Därför söker projektet deltagare till en workshop under hösten i norra delen av Sverige. 

Anmäl ditt intresse via mejl till: kunskapsnätet@rtp.se.
Läs mer om Kunskapsnätet.


Vad krävs för att bli lots?

Hjärnkraft bjuder in till en första lots-träff den 12-13 november 2016 i Stockholm. En lots är en person eller familj som stöttar en familj där en familjemedlem nyligen fått en förvärvad hjärnskada.
Välkommen med din anmälan
Läs mer


Folkhögskolorna - en arena för aktiviteter

Folkhögskolorna kan vara en resurs i rehabiliteringen efter skada eller sjukdom som medfört neurokognitiv funktionsnedsättning. Det skriver Åsa Gardelli, bitr professor i pedagogik, Britt-Marie Stålnacke, överläkare och adj. professor i rehabiliteringsmedicin samt Lars Jacobsson, neuropsykolog. 

Läs artikeln i sin helhet.


Stoppa neddragningarna omedelbart

Idag, på Internationella funktionshinderdagen, går en enad funktionshinderrörelse ut i en gemensam manifestation för LSS och personlig assistans och mot regeringens åtstramningar. 
- Vi kräver ett omedelbart stopp på neddragningarna!, säger bland andra Hjärnkrafts ordförande Maria Lundquist-Brömster som talar vid manifestationen i Stockholm.

Läs mer


Manifestation för LSS den 3 december

På internationella funktionshinderdagen lördagen den 3 december genomför Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft tillsammans med många andra manifestationer över hela Sverige. Parollen är Assistans är frihet! Rädda LSS! I Stockholm talar Hjärnkrafts ordförande Maria Lundqvist-Brömster. 

Läs mer om manifestationen och vilka orter som är med.


Har du satt upp ett mål för 2017?

 

”I dag om ett år” är en ny SVT-serie som kommer att följa människor som har bestämt sig för att förändra sitt liv eller på något sätt förverkliga en personlig målsättning. Vill du vara med?
 
Läs mer på  www.svt.se/idag-om-ett-ar/har-du-bestamt-dig-for-att-forandra-ditt-liv


Ny ordförande för Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts förbundsstämma 2016 valde Maria Lundqvist-Brömster till ny ordförande. Hennes engagemang för hjärnskador tog fart vid Hjärnskadeforum 2013 och hon sitter även som ordförande för Hjärnkraft i Västerbottens län.


Stämman valde ny styrelse

Vid Hjärnkrafts förbundsstämma valdes också en ny styrelse. Förutom ordförande Maria Lundqvist-Brömster, valdes Fredrik Vidhamre till vice ordförande. Dessutom valdes Marie Almgren, Fotini Mavromati Athanasiadi, Lena Eriksson, Rosalie Gnipe och Thomas Kollberg in som nya ledamöter. De tidigare styrelseledamöterna Ann Hellströmer, Sofie Wennberg och Björn Boquist omvaldes. 


Olycksfallsförsäkring i medlemskapet

Förbundsstämman beslutade att införa en olycksfallsförsäkring för alla medlemmar dygnet runt från och med årsskiftet. Olycksfallsförsäkringen kommer att omfatta samtliga medlemmar utan hälsoprövning, vilket innebär att personer som tidigare nekats försäkring ändå kommer att ha ett visst ekonomiskt skydd vid olycksfall. Medlemsavgiften höjs i samband med införandet av olycksfallsförsäkringen till 220 kronor för enskilda och 340 kronor för familjer på samma adress.

Läs mer


Jessica Falk är Hjärnkrafts ambassadör

 Artisten, låtskrivaren och föreläsaren Jessica Falk är mor till en 12-årig flicka med traumatisk hjärnskada och medlem i Hjärnkraft. Som vår första "ambassadör" sprider hon kunskap om Hjärnkraft vid offentliga framträdanden.

Ambassadör


Hur är det för dig?

Specialpedagogen Cristina Eklunds material kan underlätta för elever med förvärvad hjärnskada. Hur är det för dig? är ett samtalsmaterial som på pedagogiskt sätt ger en bild av olika svårigheter som barn med förvärvad hjärnskada kan uppleva i skolan.

Läs mer och beställ materialet.


Skadan ledde till en ny personlighet

Tendens i P1 har intervjuat Lars-Åke Nilsson medlem i Hjärnkraft, om hans nya liv efter en motorcykelolycka

Lyssna på programmet 29 min.


Hjärnskaderehabilitering i Sverige kartlagd

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Personskadeförbundet RTP kan nu presentera sina rapporter. De kompletterar och förstärker i stort de slutsatser som Socialstyrelsen presenterar i sin rapport "Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada", som publicerades i december.

Kartläggningarna finns här


Sofie Wennberg hos Fråga doktorn

Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts styrelseledamot Sofie Wennberg intervjuades hos Fråga doktorn om hur hennes liv förändrades på bara några sekunder.

Se inslaget här
 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se