Träffar och aktiviteter för anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada

Hjärnkraft satsar på att få igång aktiviteter för att på olika sätt stötta anhöriga runt om i landet. Anhörigträffar arrangeras i Stockholm, Kalmar och Umeå, under året hoppas vi att det tillkommer ett antal nya orter. Är ni intresserade hör gärna av er.

Grundtanken är att det inte ska spela någon roll var i landet man bor för att ta del av likvärdigt stöd och omsorg. Verkligheten visar dock att anhöriga får kämpa för sin vardag och för att få det att gå ihop. Många känner sig lämnade därhän i frågor som är kommunens och vårdens ansvar.

Träffarna kan ha lite olika inriktning, ibland med inbjudna föreläsare och ibland med fokus på föräldrar som har barn med förvärvad hjärnskada. Gemensamt är dock att anhöriga fått en möjlighet att träffa och prata med andra som befinner sig i en liknande situation.Att starta en anhöriggrupp

Vill du arrangera en anhörigträff på din ort är du välkommen att kontakta Ann Hellströmer, ansvarig för anhörigverksamheten. Tips och erfarenheter av hur man kan gå tillväga finns samlat i foldern Att starta en anhöriggrupp. (Ladda ned för utskrift på liggande papper, dubbelsidigt).

Att starta en anhöriggrupp.pdf


Ordlista

De anhörigas egna önskemål har styrt utformningen av träffarna. Ett sådant önskemål har mynnat ut i en ordlista med termer som betyder mycket eller känns viktiga för anhöriga. Ordlistan visar hur komplex situationen är för många anhöriga. Vi har valt att kalla ordlistan "Många bollar i luften, Att behålla glädjen i livet".

Beställ skriften Många bollar i luften, Att behålla glädjen i livet här. (Länk till webbshopen).


Kontakta oss gärna
för mer information:


Ann Hellströmer,
hej@annhellstromer.se

Mari Almgren, mari.almgren@hjarnkraft.se


 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se