Pressmeddelanden från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

20190110 LSS-utredningens förslag monterar ned hela LSS
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft reagerar kraftigt mot de förslag som idag presenterats av LSS-utredningen.

 20181009 Hjärnkraft har ny styrelse
Förbundsstämman valde enhälligt om Maria Lundqvist-Brömster till förbundsordförande och en ny styrelse.

 20181008 PM-Allt fler lever med hjärnskada.pdf
Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts förbundsstämma har gjort ett uttalande den 7 oktober, vilket har kortats något till ett pressmeddelande.

 20180907 Hjärnkraft testar Sveriges första anhörig-app
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft inleder ett samarbete med företaget FamilyLink. Företaget har utvecklat en app för att underlätta kommunikationsdelning mellan anhöriga och ev andra runt personer som behöver mycket stöd i sin vardag. Appen kommer att erbjudas Hjärnkrafts medlemmar kostnadsfritt under hösten 2018.

 20180216 Lägg ner LSS-utredningen nu
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft reagerar på LSS-utredningens förslag som läckt till SVT om att dra in assistansen för barn under 12 år och personer över 80 år.


 20180109 Lars Ohlys strid för sin person har orsakat kris

Hjärnkrafts ordförande Maria Lundqvist-Brömster, beskriver, tillsammans med tre andra tidigare ledamöter i Funktionsrätt Sveriges styrelse, varför de väljer att avsluta sina uppdrag i en debattartikel i Svenska Dagbladet. 


 2017 12 13 Gör något nu
"Det är med sorg vi tagit del av Socialstyrelsens rapport och de konsekvenser som blir när staten överger dem som har de största behoven", säger Maria Lundqvist-Brömster.

2017 12 05 Ny förbundssekreterare
Hjärnkraft har anställt Cecilia Boetad som ny förbundssekreterare och kanslichef. 


2017 06 13 Lägg ner LSS-utredningen
Hjärnkraft kräver att LSS-utredningen läggs ner efter Westerbergs rapport om falska antaganden i direktiven.

2017 05 17 Dags att gå från ord till handling
Hjärnkraft välkomnar regeringen nya mål för funktionshinderpolitiken.

2016 11 03 Ge LSS-utredningen två tilläggsdirektiv
Hjärnkraft kräver inrättandet av ett etiskt råd och ett juridiskt ombud. 

2016 10 09 Maria Lundqvist-Brömster blir ny ordförande
Förbundsstämman valde enhälligt en ny ordförande

2016 10 09 Hjärnkraft efterlyser en mer saklig debatt
Förbundsstämmans uttalande

 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se