Press

Vi kan förmedla kontakt med skadade personer. Ta även gärna kontakt med någon av våra läns- och lokalföreningar för mer information. Se  "föreningar" under fliken Om Hjärnkraft.

Förbundssekreterare Johan Beckman
e-post
Tel: 08-447 45 33, 070-775 10 54

Förbundsordförande Maria Lundqvist-Brömster
e-post
Tel: 070-361 00 02

           
 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 9-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se