Press

Vi kan förmedla kontakt med personer som har egen förvärvad hjärnskada och/eller anhöriga till personer med hjärnskada. Ta även gärna kontakt med någon av våra läns- och lokalföreningar för mer information. Se  "föreningar" under fliken Om Hjärnkraft.

Förbundssekreterare, Cecilia Boestad
e-post
Tel: 08-447 45 33, 0769-48 77 25

Förbundsordförande Maria Lundqvist-Brömster
e-post
Tel: 070-361 00 02

           
 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se