Stadgar


Förbundsstämman 2018 antog reviderade stadgar för förbundet samt läns- och lokalföreningar.

Under Föreningshjälpmedel hitta du olika mallar som kan underlätta föreningsarbetet.


Förbundsstadgar               


Stadgar Länsförening
Stadgar lokalförening
Anvisningar stadgar för Läns och Lokalförening.pdf
Föreningshjälpmedel.pdf
 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se