Kansliet

Kansliet har öppet måndag till torsdag klockan 10.00 - 16.00.

Tel växel: 08 - 447 45 30.

Cecilia Boestad
Förbundssekreterare och kanslichef

Ansvarar för förbundskansliets verksamhet. Arbetar med övergripande intressefrågor, information och opinionsbildning, samt även med projektverksamhet inom Hjärnkraft.

Direkttelefon: 08-447 45 33
Mobil: 0769-48 77 25
cecilia.boestad@hjarnkraft.se

 

Marie-Jeanette Bergvall
Projektledare

Ansvarar för projektet Modeller för livslång individinriktad rehabilitering, stöd och service. Arbetar även med övrig projektverksamhet inom Hjärnkraft.

Mobil: 076-17 211 21
marie-jeanette@hjarnkraft.se


Per Erik Nilsson
Lokal ombudsman

Arbetar med kurser, läger, föreningsstöd mm. Har egen skadeerfarenhet. 

Direkttelefon: 0478-109 30
per-erik@hjarnkraft.se


Kerstin Orsén
Redaktör/informatör

Ansvarar för tidningen Hjärnkraft, webbplatsen
och broschyrer. Arbetar deltid, normalt tisdagar och torsdagar.

Direkttelefon: 08-447 45 37

kerstin.orsen@hjarnkraft.se


Anette Wilhelm
Ekonomiansvarig

Arbetar med förbundets ekonomi, bokföring och medlemsfrågor. Arbetar deltid, normalt måndag - onsdag.

Direkttelefon: 08-447 45 36

anette@hjarnkraft.se


Wellamo Ericson
Kanslist

Arbetar med Hjärnskadefonden samt medlemsfrågor.
Arbetar deltid, normalt måndag, tisdag och torsdag kl 10-13. onsdagar kl 12-15.

Direkttelefon: 08-447 45 35

wellamo@hjarnkraft.se

Anhörigtelefon

Teltider: Måndagar 10-12 och onsdagar 12-14. Övriga tider går det att lämna ett meddelande.

Direkttel: 08-447 45 38

 

Marie-Jeanette Bergvall
Förbundssekreterare

Ansvarar för förbundskansliets verksamhet. 
Arbetar med övergripande intressefrågor information och opinionsbildning.

Direkttelefon: 08-447 45 34
Mobil: 070-206 03 51
marie-jeanette@hjarnkraft.se


Marie-Jeanette Bergvall
Förbundssekreterare

Ansvarar för förbundskansliets verksamhet. 
Arbetar med övergripande intressefrågor information och opinionsbildning.

Direkttelefon: 08-447 45 34
Mobil: 070-206 03 51
marie-jeanette@hjarnkraft.se


Marie-Jeanette Bergvall
Förbundssekreterare

Ansvarar för förbundskansliets verksamhet. 
Arbetar med övergripande intressefrågor information och opinionsbildning.

Direkttelefon: 08-447 45 34
Mobil: 070-206 03 51
marie-jeanette@hjarnkraft.se


Marie-Jeanette Bergvall
Förbundssekreterare

Ansvarar för förbundskansliets verksamhet. 
Arbetar med övergripande intressefrågor information och opinionsbildning.

Direkttelefon: 08-447 45 34
Mobil: 070-206 03 51
marie-jeanette@hjarnkraft.se


 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se