Förvärvade hjärnskador

När hjärnskadan inte är medfödd talar man om förvärvad hjärnskada. Medfödda hjärnskador eller demessjukdomar som Alzheimers, MS eller Parkinsons räknas inte till förvärvade hjärnskador.


Följande skadetyper räknas till förvärvade hjärnskador:

Stroke (hjärninfarkt och hjärnblödning)
Kraftig störning i hjärnans blodförsörjning på grund av blodpropp (infarkt) eller ett brustet blodkärl i hjärnan eller hjärnans hinnor. Hit räknas också så kallad aneurysm, brockartade försvagningar på blodkärl som brister. Vanliga funktionsstörningar är halvsidiga förlamningar, språkstörningar, minnesstörningar och depressioner.

Traumatiska hjärnskador
Hjärnskador som beror på yttre våld mot huvudet. Orsakerna kan vara trafikolyckor, vapenskador, fallolyckor eller misshandel. Traumatiska hjärnskador kan ge mycket diffusa skador och de mest skiftande funktionsstörningar, vilka beror på var och hur hårt skallen utsätts för våld.

Tumörer
Skador till följd av tumörens expansion i hjärnan, och/eller skador som uppstår i samband med ett man kirurgiskt avlägsnar en tumör. Dessa skador är i allmänhet tydligt avgränsade och ger funktionsnedsättningar som kan härledas till det område där tumören är belägen.

Syrebristskador (anoxier)
Skador som uppstår vid till exempel drunkningstillbud eller hjärtstillestånd. Ger mycket utbredda skador som beror på hur länge syrebristen varat. Hela hjärnan drabbas, vilket ger funktionsstörningar inom en rad olika områden.

Lösningsmedels-/missbruksskador/förgiftningar
Skador till följd av långvarig eller högkoncentrerad exponering av kemiska ämnen som skadar hjärnan. Det kan vara olika typer av gifter som lösningsmedel i färger och kemiskt framställda material eller alkohol och narkotika. Beroende på gift kan olika delar av hjärnan skadas. Vanliga effekter är olika typer av kognitiva och beteendemässiga störningar, epilepsi samt störningar i den motoriska kontrollen.

Infektionsrelaterade hjärnskador
Skador som uppstår till följd av kraftiga infektioner i hjärnan eller hjärnans hinnor. Det kan röra sig om till exempel syfilis och hjärn- eller hjärnhinne- inflammation. Vanliga restsymtom efter infektioner är epilepsi, kranialnervsskador och avgränsade funktionsbortfall.

Whiplashskada
En whiplashskada, eller pisksnärtskada, är ofta följden av en bilolycka med plötslig inbromsning. Det första man märker är ofta stelhet och/ eller smärta i nacken. Men svåra symtom kan tillkomma långt efter själva skadetillfället. En whiplashskada kan leda till mångåriga problem.

Stress
Även långvarig stress kan ge hjärnskador. Forskningresultat har visat att höga halter i hjärnan av vissa stresshormoner (cortisol) kan leda till att celler dör i delar av hjärnan. Detta kan bland annat leda till minnessvårigheter.

Skillnad mellan utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada
Personer med förvärvade hjärnskador skiljer sig från personer med utvecklingsstörning. De har fått sitt ”pussel” sönderslaget och för att de ska utvecklas måste de få hjälp att återställa pusslet medan personer med utvecklingsstörning behöver hjälp att bygga ett ”pussel” från början. 
 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se