Att ansöka och få stöd enligt LSS

Både Försäkringskassan och din hemkommun har ansökningsblanketter för stöd enligt LSS. Redan vid den skriftliga ansökan bör man vara så utförlig som möjligt och beskriva sina hjälpbehov så tydligt som möjligt.

Du kan ansöka samtidigt till din kommun och till Försäkringskassan.

Försäkringskassan har en guide på sin webbplats där den sökande eller anhörig svarar på ett antal frågor och därefter får en lista på det stöd som kan vara aktuellt.

För att inte ska missa något i ansökan om personlig assistans kan man läsa Försäkringskassans bedömningsinstrument som tagits fram i samarbete med Socialstyrelsen

Intyg som ska bifogas ansökan kan vara från läkare men gärna också från arbetsterapeut, sjukgymnast och/eller psykolog. Deras uppgift är att beskriva funktionsnedsättningen och även uttala sig om det uppgivna hjälpbehovet är rimligt utifrån personens funktionsnedsättning.

Mer om LSS

Vad är LSS?
Vem kan få stöd enligt LSS?
LSS-insatser och stöd
Var kan man få hjälp med ansökan om LSS-insatser?

 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se