Dina rättigheter

LSS

Lagen om stöd och service, LSS, är en rättighetslag som ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och ge full delaktighet i samhällslivet för vissa personer med omfattande funktionshinder.

2019-02-21: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Ett LSS-steg i rätt riktning

Andning och sondmatning ska ses som ett grundläggande behov – och ge rätt till personlig assistans enligt LSS.  Det presenterade socialminister Lena Hallengren i en proposition som innebär att andning och sondmatning återigen ska ge rätt till personlig assistans. Hjärnkraft välkomnar förslaget.

Socialministern föreslår att lagändringen ska börja gälla från den 1 juli i år.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som kan ges till personer som har stora och varaktiga funktionshinder. Lena Hallengren säger att det behövs en tryggare och mer förutsägbar LSS-lagstiftning, där det här förslaget ska ses som en början på arbetet att förverkliga regeringens ambitioner på det funktionshinder politiska området. Hon beskriver lagförslaget som ”det första konkreta resultatet” av januariavtalet och tackade Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Vi inom Hjärnkraft ser LSS som en prioriterad fråga för oss och våra medlemmar och vi välkomnar detta första steg till en förbättrad LSS- lagstiftning. Vi fortsätter vår kamp för en förbättrad LSS.


I navigeringen till vänster kan du få mer information om LSS:

Vad är LSS?

Vem kan få stöd enligt LSS

Vilka insatser och stöd kan ges

Att ansöka och få stöd enligt LSS

Var kan man få hjälp med ansökan om LSS-insatser?

 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se