Annonser
Om hjärnskador

Över 70 000 människor får hjärnskador varje år i Sverige. 80 procent är lätta, 10 procent måttligt svåra och resterande 10 procent är allvarliga skallskador.


Därutöver finns ett stort mörkertal för skador av lättare karaktär som inte registreras. Mellan 800 och 900 människor avlider årligen. De allra flesta är män oavsett om man räknar antalet skadade eller antalet dödade. Jämförs statistiken för kvinnor och män i förhållande till ålder dominerar män i alla åldersgrupper.

Det akuta omhändertagandet räddar livet på allt fler skadade, genom ökad kunskap om hur man stabiliserar och minimerar skadorna. Vården på sjukhuset är bra och kvalificerad. Men det är utanför sjukhuset när andra huvudmän ska ta ansvar för den fortsatta rehabiliteringen som problemen ofta uppstår. Många får inte den rehabilitering de behöver för att kunna leva ett så bra liv som möjligt.

En hjärnskada innebär omfattande rehabilitering lång tid efter skadan. Även om man blir bättre och bättre så är ofta rehabiliteringen livslång.
Bild
 
Våra egna annonser
 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se